Wanneer de mens en niet het resultaat centraal staat,
volgt het resultaat vanzelf.