Teams werken samen en de manier waarop dat gebeurt bepaalt in hoge mate of een team succesvol is. Vaak is er gebrek aan succes, omdat teamleden de kwaliteiten, talenten en de voorkeur van handelen van zichzelf en de andere teamleden onvoldoende kennen. En daardoor wordt er minder goed rekening gehouden met de verschillende aspecten van elkaars persoonlijkheid. Dat kan een negatieve invloed op de sfeer in en de prestaties van een team tot gevolg hebben.

Door, onder andere met MBTI, inzicht te geven in elkaars persoonlijkheid help ik de teamleden meer begrip en waardering voor elkaar te krijgen en dat verbetert de teamprestatie. Bovendien neemt het plezier van met elkaar samenwerken enorm toe!

NA-teamcoaching_designs_team1